PRIVACY STATEMENT

PRIVACYVERKLARING GOUDEN LIJNTJES

Wanneer je op de website van Gouden Lijntjes actief bent of contact met Gouden Lijntjes opneemt deel je soms persoonsgegevens. Gouden Lijntjes gaat zorgvuldig met deze gegevens om en houdt zich aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring staat welke gegevens verzameld worden en waar deze voor worden gebruikt. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Gouden Lijntjes, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit. 

Gouden Lijntjes, gevestigd aan de Tweede Kostverlorenkade 124H te Amsterdam, KVK nummer 65765893, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar info@goudenlijntjes.nl.  

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Gouden Lijntjes verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Gouden Lijntjes heeft niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Gouden Lijntjes kan echter niet controleren of een bezoeker van de websites en servers ouder dan 16 jaar is. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd. Als je er van overtuigd bent dat Gouden Lijntjes persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heeft verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via info@goudenlijntjes.nl en dan wordt deze informatie verwijderd. 

Wanneer verwerkt Gouden Lijntjes jouw persoonsgegevens?

1. Om te kunnen helpen als je vragen hebt.

Gouden Lijntjes helpt je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag hebt. Je kunt bellen, e-mailen of een formulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat Gouden Lijntjes jouw gegevens krijgt via derden in verband met onze dienstverlening. Om je verder te kunnen helpen slaat Gouden Lijntjes een aantal gegevens van je op. Op die manier weet Gouden Lijntjes wie je bent en kan Gouden Lijntjes ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad. Als je vragen hebt dan slaat Gouden Lijntjes de volgende gegevens van je op:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Jouw bericht

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

2. Om offertes op te stellen en te versturen. Voordat Gouden Lijntjes voor je aan de slag gaat worst er mogelijk een offerte verstuurd. Hiervoor slaan we de volgende gegevens op:

 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

3.Om een overeenkomst uit te voeren en toegang te geven tot de online leeromgeving.

Als je bij mij diensten afneemt dan wil je goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Gouden Lijntjes slaat de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:
 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

4. Om te kunnen factureren & incasseren.

De door jou afgenomen diensten moeten ook betaald worden. Als je dit niet doet dan start ik een incassotraject. In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van je op:

 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Kamer van Koophandel nummer (optioneel) 
 • Bankrekeningnummer (optioneel)

Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.

5. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in de dienstverlening.

Wanneer Gouden Lijntjes wijzigingen doorvoert in de dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stellen wij je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruikt Gouden Lijntjes de volgende gegevens om in het systeem te verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres

Wettelijke grondslag: toestemming. 

6. Om nieuwsbrieven en gratis weggevers toe te sturen.

Als je hebt aangegeven dat je de Gouden Lijntjes nieuwsbrief en/of de gratis weggever wilt ontvangen slaat Gouden Lijntjes de volgende gegevens op:

 • Naam
 • E-mailadres

Wettelijke grondslag: toestemming.

7. Om je in te schrijven voor workshops en cursussen en je informatie met betrekking tot de online leeromgeving en online diensten toe te sturen.

Als je je hebt ingeschreven voor een workshop of online cursus stuurt Gouden Lijntjes daar aanvullende informatie over (data, tijden etc.). Als je hiermee akkoord gaat dan slaat Gouden Lijntjes de volgende gegevens van je op:

 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Dieetwensen (optioneel)

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Doorgifte aan partners

Gouden Lijntjes werkt voor het uitvoeren van haar dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

 • Mijn nieuwsbrieven versturen (Mailchimp)
 • Mijn betalingen & incasso’s afhandelen (Mollie, Woocommerce)
 • Mijn webhosting verzorgen 
 • Mijn boekhouding doen (Paperdork)
 • Mijn online leeromgeving beheert (Learndash en BuddyBoss)

Met subverwerkers heeft Gouden Lijntjes verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Gouden Lijntjes werkt alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving. Enkele partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (de landen binnen de Europese Unie, Liechteinstein, Noorwegen en IJsland). Jouw gegevens kunnen worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of backups hebben. 

Doorgifte aan derden

In principe deelt of verkoopt Gouden Lijntjes jouw gegevens niet met personen of organisaties buiten Gouden Lijntjes, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat Gouden Lijntjes wettelijk verplicht wordt om gegevens door te geven.

De beveiliging van jouw gegevens

Gouden Lijntjes heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies. Alle partijen die jouw gegevens verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Voor verschillende gegevensstromen hanteert Gouden Lijntjes verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om Gouden Lijntjes te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

Persoonsgegevens:
Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail blijven maximaal 1 jaar bewaard in het administratiesysteem van Gouden Lijntjes zodat, indien je binnen deze termijn weer contact opneemt of via de webshop een bestelling plaatst, Gouden Lijntjes jouw gegevens nog kan terugzoeken. 

E-mail:
E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar geanonimiseerd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in mijn facturatiesysteem.

Nieuwsbrief:
Je kunt op ieder gewenst moment aangeven dat je uitgeschreven wilt worden van de Gouden Lijntjes nieuwsbrief. Daarop zullen jouw gegevens binnen 14 dagen definitief verwijderd worden.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gouden Lijntjes. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@goudenlijntjes.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Gouden Lijntjes een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraagt Gouden Lijntjes je deze ook mee te sturen. Gouden Lijntjes reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Gouden Lijntjes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houdt Gouden Lijntjes zich aan de meldplicht datalekken en meldt Gouden Lijntjes dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vraagt Gouden Lijntjes je vriendelijk dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met Gouden Lijntjes te delen door een e-mail te sturen naar info@goudenlijntjes.nl.  Gouden Lijntjes kan dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Gouden Lijntjes verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Gouden Lijntjes accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Gouden Lijntjes om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mij bedrijf. In ieder geval raad Gouden Lijntjes je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van het privacy beleid.

Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail, info@goudenlijntjes.nl of per post:

Gouden Lijntjes
T.a.v. Anne Kuiper
Tweede Kostverlorenkade 124H
1053 SC Amsterdam

Gouden Lijntjes is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65765893.
Versie: oktober 2020